ACM LTD bg  en Решения за Енергетиката, Електротехниката и Телекомуникациите
Начало
За нас
Продукти
Партньори
Новини
Работа
Контакт
Карта на сайта


ФИЛТЪР
Работа
Промоции
Полезни връзки

Работа

Търговец – техника за локализиране на кабелни повреди и диагностика на кабели

За София, Варна и Стара Загора

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
• Задълбочено познаване на продуктите на фирмата;
• Технически и търговски консултации;
• Организиране и провеждане на технически срещи и презентации;
• Поддържане и развитие на професионални отношения с настоящите и потенциални
нови клиенти на фирмата;
• Подпомага и консултира клиентите при избора на продукти и подготовката на поръчката;
• Приема и обработва клиентски поръчки;


ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
• Високи познания в областта на измервателната техника – апаратура за локализиране на кабелни повреди и диагностика на кабели ;
• Диплома за висше образование в някоя от посочените области "Електротехника", „Енергетика”;
• Търговски опит и добри умения за водене на преговори;
• Добри компютърни познания – Microsoft Office;
• Свидетелство за управление на МПС, категория “В”;
• Организационни способности и способности за презентиране;
• Да работи добре в екип;


ПРЕДИМСТВА НА КАНДИДАТИТЕ:
• Владеенето на английски език е предимство
• Опит на подобна позиция.


ФИРМАТА ПРЕДЛАГА:
При постъпване на работа Вие ще придобиете професионален опит в бързоразвиваща се
българска компания и ще бъдете важна част от динамичен, ефективен и успешно развиващ се колектив.
Компанията предлага атрактивно възнаграждение и непрекъснато съдействие за лично и
професионално развитие.
Добри условия на труд
Дългосрочни трудови отношения


ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ:
Атрактивно и мотивиращо заплащане, обвързано с резултатите.


ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
CV
Мотивационно писмо


ПРЕДПОЧИТАН НАЧИН ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:
При проява на интерес за тази позиция, моля да изпратите автобиография и
мотивационно писмо на email: jobs@acm-bg.com

Пълната конфиденциалност е гарантирана.
Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.