ACM LTD bg  en Решения за Енергетиката, Електротехниката и Телекомуникациите
Начало
За нас
Продукти
Партньори
Новини
Работа
Контакт
Карта на сайта


ФИЛТЪР
Работа
Промоции
Полезни връзки

Работа

Технически и маркетинг сътрудник

За София

Описание и изисквания:

- Поддържа входяща и изходяща кореспонденция;
- Отговаря за снабдяването с офис материали и поддържането на офис техниката;
- Осъществява комуникация с чуждестранни партньори;
- Осъществява комуникация с доставчици и клиенти;
- Подготвя различни запитвания и оферти;
- Осигурява активна административна подкрепа на Управителя и Търговския Директор; 
- Отговаря за изготвянето на различни видове справки;
- Устен и писмен превод от и на английски език;
- Подготвя тръжни документи; 
- Подготвя идейни рекламни и PR проекти с цел публикуването им в специализирани издания;
- Взема участие в разработването и подготовката на листовки, брошури, каталози;
- Организира презентации и подготвя участието на фирмата на изложения и панаири;
- Организира пътуването и настаняването на служителите в страната и чужбина;

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ: 
- Отлични комуникативни умения;
- Отлични организаторски способности; да реализира проектите докрай, спазвайки поставените срокове;
- Умения за работа с офис техника: факс, копирна машина, скенер, принтер; 
- Отлични компютърни умения - Microsoft Office; Фотошоп;
- Да работи добре в екип; 
- Отлично писмено и говоримо владеене на английски език - кандидатите ще бъдат проверени с разговор и тест; 

ФИРМАТА ПРЕДЛАГА:

- Първоначално обучение.
- Работа в условия на колегиално сътрудничество и подкрепа.
- При постъпване на работа Вие ще придобиете професионален опит в динамичен и успешен колектив. 

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ:

Удовлетворяващо и стимулиращо възнаграждение - бонуси;

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

CV
Мотивационно писмо

ПРЕДПОЧИТАН НАЧИН ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

При проява на интерес за тази позиция моля да изпратите автобиография и мотивационно писмо на email: jobs@acm-bg.com 
Пълната конфиденциалност е гарантирана. 
Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.